Belangrijk aandachtspunt bij het aanleggen van uw tuin is “water” hierbij bedoelen wij niet een mooi aangelegde vijver, maar de maatregelen die u moet treffen om wateroverlast te voorkomen. Overtollig regenwater in uw tuin kan veel schade veroorzaken !

37,50 incl. BTW per stuk