Belangrijk aandachtspunt bij het aanleggen van uw tuin is “water” hierbij bedoelen wij niet een mooi aangelegde vijver, maar de maatregelen die u moet treffen om wateroverlast te voorkomen. Overtollig regenwater in uw tuin kan veel schade veroorzaken !

7,00 incl. BTW
7,00 incl. BTW
7,00 incl. BTW per stuk
37,00 incl. BTW per stuk 120 cm
37,50 incl. BTW per stuk
37,50 incl. BTW per stuk
37,50 incl. BTW per stuk