Disclaimer

Disclaimer voor https://www.ri-jo.com
Ri-Jo Nuenen B.V. (Kamer van Koophandel: 17095722), verleent u hierbij toegang tot https://www.ri-jo.com (“de website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Ri-Jo Nuenen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Ri-Jo Nuenen spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Ri-Jo Nuenen. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden is Ri-Jo Nuenen niet verantwoordelijk.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ri-Jo Nuenen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ri-Jo Nuenen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.