Disclaimer

Disclaimer voor https://www.ri-jo.com Ri-Jo Nuenen B.V. (Kamer van Koophandel: 17095722), verleent u hierbij toegang tot https://www.ri-jo.com (“de website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Ri-Jo Nuenen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid Ri-Jo Nuenen spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Ri-Jo Nuenen. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden is Ri-Jo Nuenen niet verantwoordelijk.

Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ri-Jo Nuenen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ri-Jo Nuenen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Advies Onze adviseurs doen hun best een voor u het juiste advies te geven en / of een correcte order te maken. Echter bent u uiteindelijk zelf verantwoordelijk yoor uw bestellingen. Controleert u dan ook altijd of alles klopt voordat u akkoord gaat. Claims n.a.v. onvolledigheden kunnen daarom ook niet gehonoreerd worden.

Speciaal bestelde artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

Wanneer u een nabestelling doet bestaat de kans dat er uit een andere productie geleverd wordt. Het produceren van stenen is een ambachtelijk proces waarbij natuurlijke materialen een rol spelen. Daarom bestaat de kans dat er kleur-of structuurverschillen ontstaan tussen de verschillende leveringen. Hierop zijn geen reclamaties mogelijk. (Bewaar daarom altijd de productsticker van een van de pakketten. Dan kan er gekeken warden naar de best passende productiedatum.)

Winkelwagen
× Hoe kunnen we u helpen?