Garantiebepaling

Ri-Jo biedt op alle producten minimaal 5 jaar garantie op fabricagefouten. Hieronder bespreken we de uitzonderingen op deze regel en de voorwaarden waar u aan moet voldoen om aanspraak te maken op deze garantie.

N.B. Stormschade en andere niet fabricage gerelateerde schade valt niet onder de garantie. Indien uw product stormschade heeft opgelopen, neem dan contact op met uw verzekering.

Producten met afwijkende garantievoorwaarden

Er zijn enkele producten waar afwijkende garantievoorwaarden voor gelden. Onderstaande garantie wordt tevens alleen gegeven op fabricagefouten.

In geval van residentieel gebruik biedt Ri-Jo 35 jaar garantie op de PVC Klik vloeren en 15 jaar garantie op de PVC Klik tegels. Indien de vloer voor commercieel gebruik is, wordt er 7 jaar garantie geboden op de PVC Klik vloeren en 10 jaar op de PVC Klik tegels.

Op de polycarbonaat platen van de terrasoverkappingen biedt Ri-Jo 10 jaar garantie.

Op de transformator van de LED verlichting van de terrasoverkappingen, zit 2 jaar garantie en op de LED lampen 3 jaar garantie. Indien deze gebreken vertonen, stuurt Ri-Jo per post een vervangend onderdeel toe. Deze dient u dan zelf te vervangen.

Monteren/verwerken is accepteren

Als u ervoor kiest om de producten te verwerken/monteren, betekent dit dat u de producten gecontroleerd heeft en deze accepteert. Controleer daarom voordat u een product verwerkt/monteert altijd eerst of deze vrij is van defecten. Indien u een defect constateert, verwerk/monteer het product dan niet. Maak foto’s van het betreffende product en stuur deze naar service@ri-jo.com. Ri-Jo zal zo snel mogelijk een passende oplossing bieden.
Indien u ondanks deze instructie alsnog een product met een beschadiging of defect verwerkt, dan kan Ri-Jo deze niet meer omruilen waardoor Ri-Jo hiervoor geen oplossing kan bieden. U kunt in dit geval dus geen aanspraak meer maken op de garantie.

Verwerkings-/montageadvies

Alle producten dienen volgens het advies dat door Ri-Jo gegeven wordt verwerkt of gemonteerd te worden. Voor de terrasoverkappingen en accessoires geldt dat u de montagehandleiding of beschrijving bij het product volgt. Voor het verwerken van tegels geldt het verwerkingsadvies. Deze vindt u terug op de website.

Beschadigingen glasplaten binnen 48 uur melden

Voor glazen dak- en deurplaten gelden, naast de in de vorige alinea’s genoemde afspraken, enkele andere voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de garantie.

Bij ontvangst van uw bestelling dient u, voor het ondertekenen van de afleverbon, de glazen dak- en/of deurplaten grondig te controleren op eventuele defecten. Heeft u een defect geconstateerd, geef dit dan aan bij de bezorger. De bezorger zal dit defect dan noteren op de afleverbon. U tekent vervolgens de afleverbon en geeft de beschadigde glasplaat/glasplaten mee terug aan de bezorger. Daarnaast geeft u binnen 48 uur de beschadiging door via e-mail. Maak foto’s van het betreffende defecten en stuur deze naar service@ri-jo.com. Vermeldt ook welk(e) product(en) beschadigd is/zijn. Ri-Jo zal zo snel mogelijk zorgen voor een passende oplossing.

Indien u het defect pas constateert nadat de bezorger al weg is, dient u deze tevens binnen 48 uur per e-mail te melden. Monteer het product niet. Indien u alsnog de glasplaat met een beschadiging of defect monteert, dan kan Ri-Jo deze niet meer omruilen waardoor Ri-Jo hiervoor geen oplossing kan bieden.

Lichte vlekvorming in de glazen schuifdeuren is uitgesloten van de garantie. De vlekvorming ontstaat doordat het glas op hoge temperaturen verhit wordt en is dus inherent aan gehard glas. Deze vlekken zijn alleen zichtbaar vanuit bepaalde hoeken en zijn dus niet altijd zichtbaar.