Garantiebepaling

Ri-Jo biedt op alle producten minimaal 5 jaar garantie op fabricagefouten. Hieronder bespreken we de uitzonderingen op deze regel en de voorwaarden waar u aan moet voldoen om aanspraak te maken op deze garantie.

Producten met afwijkende garantievoorwaarden

Er zijn enkele producten waar afwijkende garantievoorwaarden voor gelden. Onderstaande garantie wordt tevens alleen gegeven op fabricagefouten.

In geval van residentieel gebruik biedt Ri-Jo 15 jaar garantie op de PVC Klik vloeren en 15 jaar garantie op de PVC Klik tegels. Indien de vloer voor commercieel gebruik is, wordt er 7 jaar garantie geboden op de PVC Klik vloeren en 10 jaar op de PVC Klik tegels.

Monteren/verwerken is accepteren

Als u ervoor kiest om de producten te verwerken/monteren, betekent dit dat u de producten gecontroleerd heeft en deze accepteert. Controleer daarom voordat u een product verwerkt/monteert altijd eerst of deze vrij is van defecten. Indien u een defect constateert, verwerk/monteer het product dan niet. Maak foto’s van het betreffende product en stuur deze naar [email protected]. Ri-Jo zal zo snel mogelijk een passende oplossing bieden.
Indien u ondanks deze instructie alsnog een product met een beschadiging of defect verwerkt, dan kan Ri-Jo deze niet meer omruilen waardoor Ri-Jo hiervoor geen oplossing kan bieden. U kunt in dit geval dus geen aanspraak meer maken op de garantie.

Verwerkings-/montageadvies

Alle producten dienen volgens het advies dat door Ri-Jo gegeven wordt verwerkt of gemonteerd te worden. Voor het verwerken van tegels geldt het verwerkingsadvies. Deze vindt u terug op de website.

Winkelwagen
× Hoe kunnen we u helpen?